جشنواره ماه رمضان

جشنواره ماه رمضان

۴ خرداد ۱۳۹۷

گردهمایی ماه مبارک رمضان با حضور نمایندگان استان تهران و همکاران مجموعه اورینت در سال ۱۳۹۷.