سمینار تراست

سمینار تراست

۱۶ دی ۱۳۸۹

سمینار تراست در دی ماه سال ۱۳۸۹ با حضور پژمان بازغی.