لوگوی بارگذاری

محصولات

کاستی

فن کویل گلتی سری LWC جزئیات محصول فن کویل تراست سری TMFCC4 جزئیات محصول فن کویل تراست سری TMFCC1 جزئیات محصول
خواندن ادامه
کانالی

کانالی

فن کویل گلتی سری VTN جزئیات محصول فن کویل تراست سری TMFCDH جزئیات محصول فن کویل تراست سری MKHFC جزئیات محصول
خواندن ادامه

زمینی

فن کویل گلتی سری ART-U جزئیات محصول فن کویل گلتی سری FLAT-S جزئیات محصول فن کویل گلتی سری STRU-FU جزئیات محصول فن کویل تراست سری TMFCF1 جزئیات محصول
خواندن ادامه

دیواری

کولرگازی OMINV اورینت کولرهای گازی دیواری OMINV اورینت با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور ایران تولید و عرضه می گردد. جزئیات محصول کولرگازی OMA اورینت کولرهای گازی دیواری OMA اورینت با رده انرژی A جهت سرمایش و گرمایش [...]
خواندن ادامه

ایستاده

کولرگازی OMINV اورینت کولرهای گازی دیواری OMINV اورینت با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور ایران تولید و عرضه می گردد. جزئیات محصول کولرگازی OMA اورینت کولرهای گازی دیواری OMA اورینت با رده انرژی A جهت سرمایش و گرمایش [...]
خواندن ادامه

استاندارد

کولرگازی OMINV اورینت کولرهای گازی دیواری OMINV اورینت با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور ایران تولید و عرضه می گردد. جزئیات محصول کولرگازی OMA اورینت کولرهای گازی دیواری OMA اورینت با رده انرژی A جهت سرمایش و گرمایش [...]
خواندن ادامه

هوا خنک

چیلر گلتی سری MPE جزئیات محصول چیلر گلتی سری SCX جزئیات محصول چیلر گلتی سری V-LPER جزئیات محصول چیلر گلتی سری LSE جزئیات محصول چیلر گلتی سری LVE جزئیات محصول چیلر گلتی سری جزئیات محصول چیلر فلوتک سری TAESLC جزئیات محصول چیلر فلوتک سری TAESL جزئیات محصول چیلر فلوتک سری TAMS جزئیات محصول
خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید