لوگوی بارگذاری

کولرگازی OMINV اورینت تست

کولرهای گازی دیواری OMINV اورینت با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور ایران تولید و عرضه می گردد.

کولرگازی OMA اورینت

کولرهای گازی دیواری OMA اورینت با رده انرژی A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور ایران تولید و عرضه می گردد.

کولرگازی OMA-30 اورینت

کولرهای گازی دیواری OMA-30 اورینت با رده انژی A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور ایران تولید و عرضه می گردد.

کولرگازی Verto Plus تراست

کولرهای گازی دیواری Verto Plus تراست با رده ارژی A++++ جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی در 2 رنگ مشکی و طلایی تولید می گردد.

کولرگازی TMINVTC تراست

کولرهای گازی دیواری TMINVTC تراست با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی تولید می گردد.

کولرگازی TMSAB تراست

کولرهای گازی دیواری TMSAB تراست با رده انرژی A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی، اداری و تجاری مناسب بوده و با کیفیت و استانداردهای جهانی تولید می گردد.

کلیدواژه خود را وارد کنید