با ما در تماس باشید

ساختمان مرکزی اورینت:

تهران، خيابان خرمشهر، خيابان عربعلی، كوچه چهارم، پلاك ٤٣ .

تلفن:

مرکز ارتباط مشتریان :  ۲۹ ۸۹ ۰۲۱

ارتباط مستقیم :    ۵۰۰۰ ۵۴ ۸۸ ۰۲۱

ایمیل:

نمایشگاه دائمی اورینت:

تهران، خيابان طالقانی، بعد از تقاطع بهار، پلاك ١٢٠.

تلفن:

مرکز ارتباط مشتریان :  ۲۹ ۸۹ ۰۲۱

ارتباط مستقیم :  ۳۰ ۲۰ ۶۲ ۷۷ ۰۲۱

ایمیل:

کارخانه اورینت:

جاده قدیم ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، انتهای سرو ۲۴

تلفن:

مرکز ارتباط مشتریان :  ۲۹ ۸۹ ۰۲۱

ایمیل:

ساختمان مرکزی

نمایشگاه دائمی

کارخانه اورینت