ایرواشر

ایرواشر

ایرواشر اورینت دارای عایق دوجداره پلی اورتان به ضخامت ۴۲mm و سیستم انتقال قدرت شامل پولی‌های Fast Montage و تکنیک Taper Lock Bush می‌باشند.