هواساز

هواساز

هواساز اورینت

در هواسازهای اورینت از پروفیل و قطعات ساخت ایتالیا استفاده شده است. الکتروموتور این دستگاه ساخت کمپانی Siemens است و به دمپرهای Opposed Blade مجهز شده است.

هواساز اورینت

در هواسازهای اورینت از پروفیل‌ و قطعات ساخت ایتالیا استفاده شده است. الکتروموتور این دستگاه ساخت کمپانی Siemens است و به دمپرهای Opposed Blade مجهز شده است.