گردهمایی رمضان نمایندگان

گردهمایی رمضان نمایندگان

۳ خرداد ۱۳۹۸

گردهمایی ماه مبارک رمضان در سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر دوایی، نمایندگان استان تهران و همکاران مجموعه اورینت.