شرایط ضمانت فن کویل های گلتی

شرایط ضمانت فن کویل های گلتی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

مدت دوره گارانتی فن کویل های گلتی ۱۸ ماه از زمان راه اندازی می باشد. لازم به ذکر است که فاصله زمانی بین خرید تا نصب و راه اندازی فن کویل نباید از حداکثر 6 ماه تجاوز کند...

شرایط و ضوابط گارانتی فن‌کویل‌های گلتی:

  • مدت دوره گارانتی فن‌کویل‌های گلتی ۱۸ ماه از زمان راه‌اندازی می‌باشد.
  • لازم به ذکر است که فاصله زمانی بین خرید تا نصب و راه‌اندازی فن‌کویل نباید از حداکثر ۶ ماه تجاوز کند.
  • می‌بایست قبل از نصب فن‌کویل‌ها، کارشناسان واحد خدمات اورینت سرویس از کلیه لوله‌کشی و اتصالات اجرا شده در پروژه بازدید کرده تا مشکلی در عملکرد دستگاه ایجاد نشود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌گردد:

  • هرگونه آسیب فیزیکی، دستگاه را از گارانتی خارج می‌سازد.
  • هرگونه اتصالات برقی که خارج از اصول استاندارد تعریف شده شرکت گلتی و مغایر با اصول عنوان شده در مدارک نصب دستگاه درج شده است باشد، خارج از تعهدات گارانتی می‌باشد.
  • هرگونه کانال‌کشی، استفاده از دریچه‌های نامناسب، استفاده از ابزارهای معماری که باعث ایجاد اخلال در عملکرد فن کویل شده و فشار به دستگاه وارد نماید باعث ابطال گارانتی خواهد شد.