نمایشگاه تاسیسات تهران – تراست

نمایشگاه تاسیسات تهران – تراست

۲۰ آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع تهران در سال ۱۳۹۶ با حضور غرفه تراست.