طراحی و تولید دستگا ها، سخت افزارها و نرم افزارهای تهویه مطبوع برای سامانه ها و تجهیزات حساس و پیچیده در مقیاس صنعتی و همچنین طراحی و اجرای راه حل های بهینه با درنظرگرفتن محدودیت های اقتصادی، زمانی، فنی، اجرایی و محیطی از فعالیت های عمده این شرکت دانش بنیان می باشند.

اصلی ترین زمینه های فعالیت این شرکت به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- دیتاسنترها و مراکز پایگاه اطلاعات

۲- مراکز و تجهیزات مخابراتی

۳- محیط ها و سیستم هایی که تلفیقی از فناوری های پیچیده (Cross Technologies) در آنها به کار رفته است مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.