همایش هتل اوین

همایش هتل اوین

۱۵ مرداد ۱۳۹۴

گردهمایی هولدینگ اورینت و همکاران تراست در هتل اوین با حضور افشین پیروانی پیشکسوت فوتبال.