هولدینگ اورینت

هولدینگ اورینت و برندهای مرتبط

فعالیت شرکت های زیرمجموعه اورینت صرفاً در خصوص سیستم های تهویه مطبوع نبوده و این مجموعه با تاسیس شرکت هایی همچون شرکت راه پرداز مسیر گستر، شرکت البرز برج (کلینیک ساختمانی نیکل)، شرکت الراصد عراق، شرکت یونین اتریش، شرکت توانگر تهویه مطبوع، شرکت آسام تهویه مشرق زمین به فعالیت هایی همچون هوشمند سازی زنجیره تامین، تولید تجهیزات تهویه، تامین انواع متریال‌های ساختمانی و اجرا پروژه های عمرانی در کشورهای خاورمیانه، فعالیت های اقتصادی در اروپا، واردات از کشورهای ایتالیا، ترکیه و چین نیز می پردازد.