کلاس آموزش نصب کولرگازی

کلاس آموزش نصب کولرگازی

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای تیم های فنی و مشاوره در راستای فراهم نمودن راه حل ها و طرح های نوین و پیشرفته در ساختمان مرکزی اورینت.