کولر گازی هوشمند اورینت

کولر گازی هوشمند اورینت

  مدل                                      

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                        ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                        ۱۲۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                       ۸۳۷x۲۰۵x۲۹۶ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                       ۷۸۰x۲۸۵x۵۴۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                        ۱۸۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                      ۹۵۲x۲۲۷x۳۱۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                     ۸۲۵x۳۱۰x۶۵۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                     ۲۴۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۲۴۳۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                      ۱۰۸۲x۲۳۳x۳۳۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                     ۸۲۵x۳۱۰x۶۵۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                      ۳۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                      ۳۱۵۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                     ۱۲۵۰x۲۵۳x۳۶۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                       ۹۰۰x۳۵۰x۷۰۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

* برای مشاهده جدول کامل مشخصات فنی می‌توانید کاتالوگ محصول را دانلود نمایید

مشخصات فنی برجسته

توضیحات

 

وقتی که خانه را با عجله ترک می‌کنید، تصور کنید نیازی نباشد که نگران روشن ماندن سیستم تهویه خود باشید. یا اینکه وقتی به خانه برمی‌گردید دمای خانه از پیش در درجه آسایش تنظیم شده باشد. حتی برای رسیدن به کیفیت خواب بهتر، ذخیره و بازدهی بالای انرژی هم می‌توان روی کولرهای گازی هوشمند اورینت حساب باز کرد.

تجهیز دستگاه به ماژول WiFi با قابلیت اتصال به گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر و کنترل ۲۴ ساعته کولر گازی از راه دور، در کنار ویژگی‌هایی از جمله کندانسور و اواپراتور با پوشش Gold Fin مقاوم در برابر خوردگی، روشن و خاموش شدن دستگاه با استفاده از تایمر در مواقع ضروری و معدل بهره‌وری مناسب EER و مصرف پایین دستگاه، از نقاط قوت این کولرگازی به شمار می‌آید.

مزایای محصول

قابلیت کنترل از راه دور از طریق Wifi

گردش افقی و عمودی خودکار برای توزیع هوا

کنترل دمای خودکار در طول خواب

قابلیت کارکرد در مناطق حاره‌ای

حالت توربو و تنظیم دما در کمترین زمان

کیت لوله، عایق و کابل رایگان

نسخه‌های موجود

 

ZMSA-12H01RAFA (12000 Btu/h)

ZMSB-18H01RAFB (18000 Btu/h)

ZMSA-24H01RAFB (24000 Btu/h)

ZMSB-30H01RAAA (28000 Btu/h)

 

   مدل               

ظرفیت سرمایش                       ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی         ۸۳۷x۲۰۵x۲۹۶ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۷۸۰x۲۸۵x۵۴۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی         ۹۵۲x۲۲۷x۳۱۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۸۲۵x۳۱۰x۶۵۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۲۴۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۲۴۳۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۱۰۸۲x۲۳۳x۳۳۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۸۲۵x۳۱۰x۶۵۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۳۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۳۱۵۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی       ۱۲۵۰x۲۵۳x۳۶۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۹۰۰x۳۵۰x۷۰۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

* برای مشــاهده جــدول کامــل مشخصــات فنــی

مـی‌توانید کاتالوگ محصول را دانلــود نمـایید

مشخصات فنی برجسته

 

 

توضیحات 

 

وقتی که خانه را با عجله ترک می‌کنید، تصور کنید نیازی نباشد که نگران روشن ماندن سیستم تهویه خود باشید. یا اینکه وقتی به خانه برمی‌گردید دمای خانه از پیش در درجه آسایش تنظیم شده باشد. حتی برای رسیدن به کیفیت خواب بهتر، ذخیره و بازدهی بالای انرژی هم می‌توان روی کولرهای گازی هوشمند اورینت حساب باز کرد.

تجهیز دستگاه به ماژول WiFi با قابلیت اتصال به گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر و کنترل ۲۴ ساعته کولر گازی از راه دور، در کنار ویژگی‌هایی از جمله کندانسور و اواپراتور با پوشش Gold Fin مقاوم در برابر خوردگی، روشن و خاموش شدن دستگاه با استفاده از تایمر در مواقع ضروری و معدل بهره‌وری مناسب EER و مصرف پایین دستگاه، از نقاط قوت این کولرگازی به شمار می‌آید.

 

مزایای محصول

قابلیت کنترل از راه دور از طریق Wifi

گردش افقی و عمودی خودکار برای توزیع هوا

کنترل دمای خودکار در طول خواب

قابلیت کارکرد در مناطق حاره‌ای

حالت توربو و تنظیم دما در کمترین زمان

کیت لوله، عایق و کابل رایگان

نسخه‌های موجود

ZMSA-12H01RAFA (12000 Btu/h)

ZMSB-18H01RAFB (18000 Btu/h)

ZMSA-24H01RAFB (24000 Btu/h)

ZMSB-30H01RAAA (28000 Btu/h)

 

کاتالوگ RAC اورینت

برای دانلود کاتالوگ کامل RAC اورینت کلیک کنید

بروشور کولر گازی هوشمند اورینت

کاتالوگ RAC اورینت

برای دانلود کاتالوگ کامل RAC اورینت کلیک کنید

بروشور کولر گازی هوشمند اورینت

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر درباره این محصول سوالی دارید یا درخواست کارشناسی

و نصب این دستگاه را دارید شماره خود را در باکس زیر وارد کنید

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر درباره این محصول سوالی دارید یا درخواست کارشناسی

و نصب این دستگاه را دارید شماره خود را در باکس زیر وارد کنید