گردهمایی آپادانا

گردهمایی آپادانا

۲۱ مرداد ۱۳۹۴

گردهمایی هولدینگ اورینت در رستوران آپادانا جهت معرفی و بررسی تکمیلی محصولات جدید مجموعه اورینت.