گواهینامه‌ها و افتخارات

خط مشی مجموعه اورینت

ایجاد ارتباط تنگاتنگ با پيشتازان اروپايی صنايع HRVAC در زمينه های فنی، مهندسی و بازرگانی اين فرصت را برای گـروه اورينـت فراهم نموده تا از دانـش دست اول و بـه روز، نـوآوری ها و همچنـين بيـش از صـد ســال تجــربه ايـن كمپانی ها به نحو قابــل توجهـی در راستـای معرفـی و عرضـه محـصولات با كيفـيت استـفاده نـمايـد. در طـول فرآيـند تكـامـل گـروه اورينـت، رويـكرد های فنـی و تخصصـی همواره نقش محـوری را در روند تصميم گيری های مديران در كليه سطوح مديريتی و اجرايی ايفا نموده است.

نمایندگی‌های انحصاری

نامه نمایندگی انحصاری گلتی ایتالیا

کمپانی گلتی ایتالیا، نام و نمادی معتبر (با بیش از یکصد سال تجربه درخشان) در تولید و توزیع بین‌المللی سیستم‌های تهویه مطبوع می‌باشد . مجموعه اورینت مفتخر است که تنها نمایندگی رسمی محصولات این کمپانی در ایران را در سال ۱۳۹۳ دریافت نموده است.

نامه نمایندگی انحصاری هایرف

هایرف، کمپانی دانش بنیان مبتنی بر طراحی و تولید تجهیزات پیچیده و جدید میباشد. مجموعه اورینت در سال ۱۳۹۳ با اخذ نمایندگی رسمی این کمپانی فصلی جدید در گستردگی و تنوع محصولات خود را آغاز نمود تا بازه وسیعی از نیاز مشتریان را پوشش دهد.

نامه نمایندگی انحصاری گسرو ترکیه

مجموعه اورینت، نمایندگی ایران کمپانی گسرو ترکیه (از سال ۱۳۹۵)، قادر به تامین تمامی نیازهای مشتریان خود به بویلرهای چگالشی و سیستم‌های کنترل با بهره‌وری بالا و سازگار با محیط زیست است.

افتخارات

کسب مقام اول فروش دنیا

با توجه به اثبات فروش و اقبال چشمگیر نسبت به محصولات کمپانی گلتی ایتالیا و افزایش ظرفیت تولید هرساله این شرکت عظیم، مجموعه اورینت (نماینده انحصاری گلتی در ایران) مفتخر به کسب مقام اول فروش دنیا در سال ۲۰۱۶ با برند گلتی ایتالیا در خاورمیانه می‌باشد.

نمایندگی‌های انحصاری

نامه نمایندگی انحصاری گلتی ایتالیا

کمپانی گلتی ایتالیا، نام و نمادی معتبر(با بیش از یکصد سال تجربه درخشان) در تولید و توزیع بین‌المللی سیستم‌های تهویه مطبوع می‌باشد . مجموعه اورینت مفتخر است که تنها نمایندگی رسمی محصولات این کمپانی در ایران را در سال ۱۳۹۳ دریافت نموده است

نامه نمایندگی انحصاری هایرف

هایرف، کمپانی دانش بنیان مبتنی بر طراحی و تولید تجهیزات پیچیده و جدید میباشد. مجموعه اورینت در سال ۱۳۹۳ با اخذ نمایندگی رسمی این کمپانی فصلی جدید در گستردگی و تنوع محصولات خود را آغاز نمود تا بازه وسیعی از نیاز مشتریان را پوشش دهد

نامه نمایندگی انحصاری گسرو ترکیه

مجموعه اورینت، نمایندگی ایران کمپانی گسرو ترکیه (از سال ۱۳۹۵)، قادر به تامین تمامی نیازهای مشتریان خود به بویلرهای چگالشی و سیستم‌های کنترل با بهره‌وری بالا و سازگار با محیط زیست است.

افتخارات

کسب مقام اول فروش دنیا

با توجه به اثبات فروش و اقبال چشمگیر نسبت به محصولات کمپانی گلتی ایتالیا و افزایش ظرفیت تولید هرساله این شرکت عظیم، مجموعه اورینت (نماینده انحصاری گلتی در ایران) مفتخر به کسب مقام اول فروش دنیا در سال ۲۰۱۶ با برند گلتی ایتالیا در خاورمیانه می‌باشد

استانداردها

گسرو

استانداردهای محصولات گسرو

اورینت

استانداردهای محصولات اورینت

هایرف

استانداردهای محصولات هایرف

گلتی

استانداردهای محصولات گلتی

تراست

استانداردهای محصولات تراست