کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

با شروع فصل گرما و افزایش تقاضا برای نصب و تعمیر کولر های گازی، طبیعتاً درخواست ها برای نصب و تعمیر این تجهیزات هم بیشتر شده است. با توجه به تخصصی بودن این کار و حساسیت این دستگاه ها، همیشه استفاده از یک تکنیسین ماهر و با تجربه مورد درخواست مشتریان بوده است. ثبت عنوان...
کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر اسپلیت

با شروع فصل گرما و افزایش تقاضا برای نصب و تعمیر کولر های گازی، طبیعتاً درخواست ها برای نصب و تعمیر این تجهیزات هم بیشتر شده است. با توجه به تخصصی بودن این کار و حساسیت این دستگاه ها، همیشه استفاده از یک تکنیسین ماهر و با تجربه مورد درخواست مشتریان بوده است. ثبت عنوان...