کاستی

[vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1942″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] فن کویل گلتی سری LWC [/vc_column_text][/vc_column][vc_column...

آب خنک

[vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1942″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] چیلر گلتی سری LEV [/vc_column_text][/vc_column][vc_column...

هوا خنک

[vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1942″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] چیلر گلتی سری MPE [/vc_column_text][/vc_column][vc_column...

استاندارد

[vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1942″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] کولرگازی OMINV اورینت کولرهای گازی دیواری OMINV اورینت با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی،...

ایستاده

[vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1942″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] کولرگازی OMINV اورینت کولرهای گازی دیواری OMINV اورینت با رده انرژی ++++A جهت سرمایش و گرمایش فضاهای خانگی،...

دیواری

[vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1942″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] فن کویل گلتی سری FM [/vc_column_text][/vc_column][vc_column...