شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع

  نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع (HVAC 1396 – 2017) حضور گروه مهندسی و بازرگانی اورینت با ۳ برند تراست، گلتی و گسرو در شانزدهمین دوره از نمایشگاه های بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع ایران واقع در تهران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی. گروه مهندسی و بازرگانی...