شرایط ضمانت بویلرهای چگالشی گسرو

شرایط ضمانت بویلرهای چگالشی گسرو

شرایط و ضوابط گارانتی بویلرهای چگالشی گسرو: به جهت جلوگیری از خسارت به دستگاه، کلیه شیرآلات و سیستم لوله کشی باید فاقد نشتی بوده و از عملکرد صحیح آن‌ها نیز اطمینان حاصل نمایید. صدمات احتمالی وارده به بدنه بویلر، سیستم‌های کنترل کننده، حفاظتی و نیز هرگونه افت فشار گاز...
شرایط ضمانت داکت اسپلیت‌های داخلی اورینت

شرایط ضمانت داکت اسپلیت‌های داخلی اورینت

شرایط و ضوابط گارانتی داکت اسپلیت‌های داخلی اورینت: نصب و راه اندازی شامل استقرار دستگاه داخلی و خارجی در محل مناسب که با نظر کارشناس تعیین می‌گردد؛ ارتباط بین دستگاه داخلی و خارجی با استفاده از لوله مسی و عایق و نیز کابل ارتباطی می‌باشد. نصب، تعمیر و سرویس محصولات...
شرایط ضمانت داکت اسپلیت های وارداتی اورینت

شرایط ضمانت داکت اسپلیت های وارداتی اورینت

شرایط و ضوابط گارانتی داکت اسپلیت‌های وارداتی اورینت: نصب و راه اندازی شامل استقرار دستگاه داخلی و خارجی در محل مناسب که با نظر کارشناس تعیین می‌گردد؛ ارتباط بین دستگاه داخلی و خارجی با استفاده از لوله مسی و عایق و نیز کابل ارتباطی می‌باشد. نصب، تعمیر و سرویس محصولات...
شرایط ضمانت چیلر و مینی چیلرهای اورینت

شرایط ضمانت چیلر و مینی چیلرهای اورینت

شرایط و ضوابط گارانتی چیلر و مینی چیلرهای اورینت: نصب، تعمیر و سرویس محصولات این شرکت در مدت ضمانت صرفا می‌بایست توسط مراکز خدمات مجاز انجام پذیرد، در غیر این‌صورت ضمانت‌نامه از درجه اعتبار ساقط است. مدت اعتبار ضمانت‌نامه از تاریخ مندرج در آن منظور می‌گردد. محصولات...
شرایط ضمانت اسپلیت های ایستاده اورینت

شرایط ضمانت اسپلیت های ایستاده اورینت

شرایط و ضوابط گارانتی اسپلیت‌های ایستاده اورینت: نصب و راه اندازی رایگان شامل اتصال لوله‌ها، کابل ارتباطی و آموزش به جز ظرفیت‌های بالای ۶۰,۰۰۰ Btu/h می‌باشد. نصب، تعمیر و سرویس محصولات این شرکت در مدت ضمانت صرفاً می‌بایست توسط مراکز مجاز خدمات اورینت سرویس انجام پذیرد...
شرایط ضمانت فن‌کویل‌های اورینت

شرایط ضمانت فن‌کویل‌های اورینت

شرایط و ضوابط گارانتی فن‌کویل‌های اورینت: مدت دوره گارانتی فن‌کویل‌های گلتی ۱۸ ماه از زمان راه‌اندازی می‌باشد. لازم به ذکر است که فاصله زمانی بین خرید تا نصب و راه‌اندازی فن‌کویل نباید از حداکثر ۶ ماه تجاوز کند. می‌بایست قبل از نصب فن‌کویل‌ها، کارشناسان واحد خدمات...