طیف گسترده‌ای از محصولات و راه‌حل‌ها برای شما

فن کویل

هواساز

مینی چیلر

چیلر هواخنک اسکرال

چیلر هواخنک اسکرو

چیلر آب خنک

روفتاپ

اسپلیت دیواری

اسپلیت ایستاده

داکت اسپلیت 

مولتی پنل

فن کویل

هواساز

مینی چیلر

چیلر هواخنک اسکرال

چیلر هواخنک اسکرو

چیلر آب خنک

روفتاپ

اسپلیت دیواری

اسپلیت ایستاده

داکت اسپلیت 

مولتی پنل

چیلر آبی و هوایی

روفتاپ و ایرواشر

فن‌کویل و هواساز

اسپلیت دیواری 

داکت اسپلیت

بویلر‌های چگالشی دیواری

بویلر‌های چگالشی زمینی

چیلر آبی و هوایی

روفتاپ و هواساز

انواع فن‌کویل

سرمایش مراکز داده

سیستم‌های رطوبت‌گیر

چیلر آبی و هوایی

روفتاپ و هواساز

انواع فن‌کویل

اسپلیت دیواری

داکت اسپلیت

مرکز دانلود

بروشور چیلر‌ها

بروشور پایانه‌ها

بروشور بخاری‌ها

بروشور داکت‌ها

دسترســی به مرکــــز دانلــــود