بازار آرین

بازار آرین

تحویل چیلر به مجموعه بازار آرین واقع در شهرری توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.
هتل اشک رامسر

هتل اشک رامسر

تحویل چیلر به هتل اشک واقع در رامسر توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.
بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزگر

تحویل چیلر به بیمارستان فیروزگر واقع در تهران توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.